Anmälan till SMDF:s forskarhandlednings- respektive doktorandsseminarium 2020

Seminariet kommer att vara nätbaserat. En Zoom-länk sänds ut via epost till alla deltagare dagen före seminariet.

Sista anmälningsdag är 10 november.

This form is currently closed for submissions.