Anmälan till SMDF:s forskarhandlednings- respektive doktorandsseminarium 2020

Sista anmälningsdag är 10 november.

Om du vill delta i seminariet men ännu inte är medlem i SMDF så är du välkommen att teckna medlemskap i SMDF för 1 januari 2020 till 31 december 2021 genom at sätta in 300 kr på PlusGiro 498 89 74-4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Obs! Ange namn och e-postadress i meddelanderutan vid betalning. Därefter är du välkommen att anmäla dig till seminariet.

Denna adress måste vara korrekt! Annars får du ingen bekräftelse via epost!