Rapportera Learning study/lesson study

Learning study/lesson study
Maximal filstorlek: 8.39 MB
Var vänlig ladda upp den fullständiga dokumentationen!
Länk till malldokument finns här ovanför!
Här anger du inom vilket eller vilka innehållsliga områden er Learning/Lesson Study handlat om.
Här anger du mer i detalj vilket innehåll studien handlat om.
För matematik t ex "Vinkelbegreppet" eller "Subtraktion med negativa tal".
För andra ämnen t ex "Fysik - densitetsbegreppet".
Klicka på popupknappen och välj.
Klicka på popupknappen och välj.
Kontrollera gärna epostadressen en extra gång!
Här kan du skriva en kort sammanfattning av studien.
Ta med de viktigaste iakttagelserna och resultaten.
Skriv gärna kort och koncist!
Skickar