MERGOT

Information om MERGOT. Registrera seminarium. Länk med asterix (*) kräver inloggning.
Seminarierna är öppna för alla som är intresserade.


Datum, tid
Varaktighet
Titel
Sammanfattning
Föredragshållare
Lokal Kontaktperson
2019-12-11 kl. 15:00
1,5 timmar

Kalender

Korrigera uppgift

* Redigera post
EMLA-seminarium: Insights in the In-Service and Pre-Service Project "Children and Adults Explore Mathematics together"

The long-term in-service and pre-service project “Children and Adults Explore Mathematics together” is designed to give both professionals and students in early childhood the possibility to connect various professional competencies. The “heart” of this project is a join-in-studio which is called “MachmitWerkstatt-MiniMa”. At this join-in-studio professionals in early childhood can play together with their children in prepared playing and exploring environments and explore mathematical aspects together. One important element of the join-in-studio setting lies in the videography of each visit at the studio. So a “sheltered” room of action is created with excellent conditions for observation and reflection.
In the seminar I will present how the join-in-studio is linked to different components of in- and pre-service education. I would like to point out how different facets of professional competences can be addressed as well as how different kind of reflective elements contributes to professional development.


Professor Christiane Benz, Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Mejla egen påminnelse! Ändra till din epostadress!
B1 116 Pedagogen

Hitta lokal:
Pedagogen
Chalmers
Camilla Björklund camilla.bjorklund@ped.gu.se
2019-10-28 kl. 13:15
1 timme

Kalender

Korrigera uppgift

* Redigera post
Strategi och problemlösning inom olika kunskapsområden

En belysning av hur problemlösning och strategier behandlas inom ett antal kunskapsområden så som militärteori, spelteori och management. Jag kommer också att diskutera mina tankar om hur detta kan påverka tänkandet om dessa två begrepp när det gäller matematik.


Éva Fülöp
Mejla egen påminnelse! Ändra till din epostadress!
MVL15, i Matematiska vetenskapers hus, Chalmers Tvärgata 3.

Hitta lokal:
Pedagogen
Chalmers
Samuel Bengmark, samuel@chalmers.se, 031-772 5302
2019-09-25 kl. 15:00
1,5 timmar
EMLA-seminarium: Matematikundervisning och elevers lärande i de lägre årskurserna i Syd-Afrika

Vid seminariet kommer jag att delge erfarenheter från att ha medverkat i ett forskningsprojekt i Sydafrika. Ett projekt med syfte att utveckla matematikundervisning och elevers lärande, i de lägre årskurserna. Vad lärde jag mig? Vilka utmaningar ställdes jag inför? Hur har erfarenheter från projektet varit till nytta i arbetet med forskning i en svensk kontext? Vad kan vi lära oss av att delta i forsknings- och samverkansprojekt i mer obekanta kontexter?


Anna-Lena Ekdahl, Jönköping university och Wits Watersrand university Johannesburg Syd-Afrika
B1 134 Pedagogen Camilla Björklund camilla.bjorklund@ped.gu.se
2019-09-09 kl. 15:00
2 timmar
I Marys klassrum: en mellanstadielärares matematikundervisning.

Anna Pansell presenterar sin avhandling
The Ecology of Mary's Mathematics Teaching

Det finns flera föreställningar i samhället om vad som gör att en matematiklärare är bra. En sådan föreställning kan handla om att det räcker med goda matematikkunskaper. Andra föreställningar handlar om att lärare i allt för hög grad styrs av läromedel och att de följer, eller inte följer, läroplanen. Många av dessa föreställningar styrks av studier som ofta baseras på ögonblicksbilder av lärares praktik.

Studien baseras på ett åtta år långt samarbete mellan mig och Mary, en matematiklärare på mellanstadiet, där Marys undervisning studerats detaljerat både i klassrummet och i hennes arbete på skolan. Data från Marys klassrum, lärardiskussioner, läromedel och läroplan gjorde att det större sammanhang som omger Marys undervisning kunde studeras. En långsiktig fallstudie som denna avslöjar inte bara detaljer rörande enskilda lärare, utan den visar också på det som till stor del bestäms av andra än läraren. Därför kan en fallstudie med en ensam lärare synliggöra vad som utmärker lärares arbete.

Studien visar att en professionell lärare fattar komplicerade beslut där den egna kunskapen balanseras mot andra delar av det större sammanhang som omger dem, det är till exempel inte överraskande att övergripande matematiska förklaringsmodeller saknas i klassrummet om de också saknas i både lärardiskussioner, läromedel och läroplan. Orsaker till både förtjänster och brister i undervisningen finns inte främst hos den enskilda läraren. Studien visar samtidigt att lärarens professionalism skulle kunna stärkas om det blev viktigt att tydligt motivera grunderna för matematikundervisning.


Anna Pansell
Pedagogen, Hus B, B3 332 Rimma Nyman. rimma.nyman@gu.se
2019-09-06 kl. 10:00
2 timmar
Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen i matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap.
Avhandlingens titel:
Learning to solve problems that you have not learned to solve. Strategies in matematical problem solving

Opponent:
Professor emeritus Mogens Niss, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, Denmark


Eva Fülöp
Chalmers, Chalmersplatsen 1 - Sal Pascal, matematiska vetenskaper, Chalmers Tvärgata 3 (Chalmersområdet), Göteborg Samuel Bengmark, handledare: samuel.bengmarkgu.se
2019-06-03 kl. 13:15
2 timmar
Statistical reasoning

Hanan Innabi will present research on statistical reasoning and generalisation related to teaching practice.


Hanan Innabi
B3 316 Rimma Nyman
2019-05-21 kl.
2 timmar
Onlineundervisning

TLM-seminarium, Matematiska Vetenskaper


Tommy Gustafsson
Chalmers, MVL 15 Samuel Bengmark, samuel@chalmers.se
2019-05-15 kl. 15:00
1,5 timmar
Matematikundervisning i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt

EMLA-seminarium
I en flerårig designstudie har problemlösning som en möjlig utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning stu-derats. I studien utgör problemlösning en kontext viktig i sig men också ett medel för eleverna att upptäcka och utforska nya matematiska metoder och idéer. Ca 40 förskoleklasser med ca 800 elever har på olika sätt hittills deltagit i studien. Resultaten visar att problemlösning är en möjlig och önskvärd utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning, eleverna lär ny matematik och upplever matematikundervisning spännande och lustfylld trots att den blir utmanande och ofta tar tid.


Hanna Palmér, docent i matematikdidaktik Linnéuniversitetet.
Pedagogen hus B sal B2 235 Camilla Björklund, camilla.bjorklund@ped.gu.se