MADIF – 10

Välkommen till det tionde MATEMATIKDIDAKTISKA FORSKNINGSSEMINARIET med SMDF i Karlstad den 4-5 februari 2015!

Information in English

Temat för årets seminarium är
Development of mathematics teaching: Design, Scale, Effects

Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området, lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Seminariets arrangeras i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2016


Innehåll


Program

Inbjudna föreläsare

  • A
  • B
  • C

Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers)

  • A
  • B
  • C

Korta presentationer (short communications)

  • A
  • B
  • C

⬆︎ ⬆︎ ⬆︎


Tidsprogram (preliminärt) för MADIF 10

Tisdag 4 februari
Kl.18:30 – Registrering, Kårhuset, ingång Aula Nordica
kl. 19:00 – Väkomstdrink och välkomstmiddag, Kårhuset, ingång Aula Nordica

Onsdag 5 februari

TimeActivityParticipantsRoom
08:30–09.00RegistrationFoyer Building 12
09:00–10.00Welcome to Madif11
Plenary 1
JeungSuk Pang
Development of elementary teacher classroom expertise: issues and challenges
Geijersalen
10:00–10.30Coffe break
10:30–11.15Presentations 1Paper: 010 Mette Susanne Andresen
Paper: 002 Kajsa Bråting et al.
Paper: 026 Leslie Jiménez et al.
Paper: 015 Lotta Wedman
Short: SH 001 Kristina Juter et al. + SH 002 Kristina Juter et al.
12 A 226
12 B 257
12 B 258
11 C 269
11 C 270
11:15–11.20Transfer break
11:20–12.05Presentations 2 Paper: 013 Camilla Björklund et al.
Paper: 025 Abdel Seidouvy et al.
Paper: 004 Jannika Lindvall
Paper: 018 Anette Bagger et al.
Short: SH 004 Fritjof Theens et al. + SH 008 Jenny Hellgren at al.
12 A 226
12B257
12B258
11C269
11C270
12:05–13.05Lunch
13:05–13.50Presentations 3Paper: 008 Anna-Lena Ekdahl
Paper: 021 Karolina Muhrman et al.
Paper: 016 Magnus Österholm
Paper: 019 Jan Olsson et al.
Short: SH 009 Florenda Gallos Cronberg et al. + SH 006 Lena Knutsson
12 A 226
12 B 257
12 B 258
11 C 269
11 C 270
13:50–14.00Transfer break
14:00–14.55Plenary 2Peter Liljedahl
What teachers want from professional development
Geijersalen
14:55–15.25Coffe break
15:25–16.25Presentations 4Symposium: SY 001 Nils Buchholz et al.
Paper: 011 Jöran Petersson et al.
Paper: 024 Cecilia Kihlhamn et al.
Short: SH 011 Olov Viirman et al. + SH 003 Helena Johansson et al. + SH 007 Malin Norberg
12 A 226
12 B 257
12 B 258
11 C 269
16:25–16.30Transfer break
16:30–17.15Presentations 5Paper: 022 Peter Frejd et al.
Paper: 005 Linda Marie Ahl et al.
Paper: 007 Olaf Knapp
Paper: 012 Yvonne Liljekvist et al.
Short: SH 010 Helena Eriksson + SH 005 Rimma Nyman et al.
12 A 226
12 B 257
12 B 258
11 C 269
11 C 270
17:15–17.20Transfer break
17:20–Annual meeting SMDF Geijersalen

⬆︎ ⬆︎ ⬆︎


Forskningsrapporter (Call for papers)

Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för presentation och diskussion vid seminariet. Huvudspråket på Madif9 är engelska men rapporter skrivna på svenska är också välkomna. Alla bidrag av intresse för matematikdidaktisk forskning är välkomna. Bidrag med direkt koppling till seminariets tema kommer att läggas i ett särskilt stråk i programmet. Varje accepterat bidrag ges ett utrymme om preliminärt 45 minuter (inklusive tid för diskutant och allmän diskussion) inom programmet i parallella seminarier (‘arbetspass’).

En första version av rapporten på högst 10 A4-sidor (enligt formatmallen som laddas ner här: madif9 (dotx), eller som wordfil här: madif9 (docx); observera att bidrag måste vara skrivna i detta format och skickas som en wordfil för att kunna accepteras) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2013 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén).

Artikeln skall också skickas in i en avidentifierad kopia, där författarnamn, referenser till författare och övriga detaljer som kan identifiera författaren är borttagna. Artiklar bör följa de riktlinjer som finns här.

Inskickade forskningsrapporter kommer att granskas av minst två andra forskare genom så kallad double blind peer review. Personer som skickar in bidrag förväntas delta i review-processen genom att granska ett eller två andra bidrag. Granskningen är avsedd att vara konstruktivt positiv, dvs bedömningen ska också kompletteras med eventuella förslag till förbättringar av rapporten.

Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén. 1 december lämnas besked om huruvida bidraget accepteras för presentation på konferensen. Samtidigt skickas en redaktörsrapport som indikerar vilka förändringar manuskriptet behöver genomgå för att publiceras i konferensrapporten. En reviderad version ska vara inskickad senast 10 januari.

Om programkommittén bedömmer att bidraget behöver ytterligare arbete för att motsvara de krav som ställts i den tidigare redaktörsrapporten så lämnas en ny rapport och ett uppdaterat bidrag skall vara programkommittén tillhanda senast 1 mars 2014. Bidrag som inte heller efter en andra revision bedöms uppfylla kraven kommer inte att publiceras i konferensdokumentationen.

Diskutanter

Vid varje paperseminarium kommer en särskilt utsedd person (en så kallad diskutant) att inleda diskussionen. Är du intresserad av att vara diskutant kontakta programkommitténs ordförande senast 15 december 2013.

Korta presentationer
Vid madif9 ges också möjlighet att bidra med en kort presentation (‘short communication’). Detta format erbjuder en möjlighet att presentera och diskutera t.ex. delar av projekt eller pågående forskningsarbete. Forskningskomponenten måste tydligt framgå i bidraget. En sammanfattning av bidraget på högst 2 A4-sidor (enligt formatmallen som laddas ner här: madif9 (dotx), eller som wordfil här: madif9 (docx); observera att bidrag måste vara skrivna i detta format och skickas som en wordfil för att kunna accepteras) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2013 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén).

Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén, som lämnar meddelande om bidraget accepteras senast den 1 december 2013. Till presentationen vid madif9 kan författaren (om han/hon så önskar) ta med en längre version av bidraget för intresserade deltagare. Varje accepterat bidrag ges ett utrymme i programmet om 20 eller 30 minuter (inklusive tid för diskussion), beroende på det totala antalet bidrag, i parallella seminarier (‘arbetspass’). Korta presentationer kommer att publiceras i konferensrapporten med endast titel och abstract.

⬆︎ ⬆︎ ⬆︎


Praktisk information

Plats: Umeå universitet, Naturvetarhuset (se karta), salar: se program ovan

Tid: Registrering kan göras från tisdag 4 februari kl. 18.30, i samband med välkomstmiddagen, samt från 8.30 (före den inledande plenarföreläsningen kl. 9.30) onsdag den 5 februari i anslutning till entrén till Aula Nordica (se karta). Konferensen avslutas ca. kl 17.

Information om tid och plats för välkomstmiddagen kommer senare.

Konferensavgift: 1300 SEK (inkl. moms) med 500 SEK rabatt för forskarstuderande (till minst 50%) samt fullt betalande konferensdeltagare på Matematikbiennalen 2014. Avgiften inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe, samt konferensdokumentation. Endast medlemmar i SMDF kan delta i konferensen. Medlemsavgift för 2014 kan erläggas i samband med anmälan. Tillägg för välkomstmiddagen den 4 februari är 300 SEK (inkl. moms). Anmälan görs online. Där kan ni också boka boende.

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Bidrag skrivna på svenska eller annat skandinaviskt språk är också välkomna; sessionen kommer då att genomföras på svenska/skandinaviska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras under hösten 2014 (ingår i konferensavgiften)

⬆︎ ⬆︎ ⬆︎


Programkommitté

Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet (ordf) – ola.helenius@ncm.gu.se
Arne Engström, Karlstad – arne.engstrom@kau.se
Tamsin Meaney, Malmö – tamsin.meaney@mah.se
Per Nilsson, Växjö/Örebro – per.g.nilsson@lnu.se
Eva Norén, Stockholm – eva.noren@mnd.su.se
Judy Sayers, Stockholm – judy.sayers@mnd.su.se
Magnus Österholm, Umeå – magnus.osterholm@umu.se

Lokal organisation

Tomas Bergqvist, Umeå tomas.bergqvist@educ.umu.se

Kontakta någon av oss för eventuella frågor!

Kontaktadresser

Frågor om programmet
Ola Helenius – ola.helenius@ncm.gu.se – 0709-589384

Frågor om den lokala organisationen
Tomas Bergqvist – tomas.bergqvist@educ.umu.se – 090-7866519

• Till SMDF:s hemsida
• Till hemsidan för Matematikbiennalen 2016

⬆︎ ⬆︎ ⬆︎